Utforska de många fördelarna med att använda Checkwatt för energimätning och övervakning. Från kostnadsbesparingar till miljövänligare val - se hur CheckWatt förändrar ditt sätt att förstå och använda energi. Klicka nu och upplev en smartare energianvändning!

SOLAR TEKNIK AB

Vem är personuppgiftsansvarig?

Stockher Solar Teknik AB (Org nr 559419-0661) med adress Gängesvägen 12 B, 341 34 Ljungby är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en form av information som kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och liknande.

 

När och varför behandlar vi personuppgifter?

Stockher Solar Teknik AB behandlar personuppgifter när samtycke har getts och för att kunna fullgöra ett avtal, åtagande och service gentemot dig som kund, till exempel för hantera offertförfrågan när du kontaktar oss och begär en offert via vår hemsida eller telefonsamtal, hantera din beställning, kunna meddela dig om orderstatus och installationsdatum, samt när du kontaktar oss via hemsida, mejl eller telefonsamtal. En behandling av personuppgifter omfattar alla åtgärder som utförs med personuppgifter, inklusive insamling, vidarebefordran, analys, registrering och lagring av sådana uppgifter.

Personuppgifter behandlas för att följa lagen och uppfylla lagliga skyldigheter, t.ex. enligt bokföringslagen.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifterna som Stockher Solar Teknik AB samlar in och behandlar är: namn, efternamn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, orderinformation, betalningshistorik, information om fastigheten, installerat solcellssystemet, uppgifter som du frivilligt uppger.

 

Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Det kan vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig. Förutom Stockher Solar Teknik AB kan tredje parter ha tillgång till dina personuppgifter, vilket regleras genom ett personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har säkerställt att dessa samarbetspartners aktivt följer GDPR och vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Personuppgifterna kan delas till våra samarbetspartners samt leverantörer, underleverantörer, installatörer och revisorer. På begäran kan vi dela dina uppgifter till statliga myndigheter.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det krävs för att kunna utföra våra åtagande gentemot dig som en kund. Vi sparar dina personuppgifter under garantitid. Dessutom sparas uppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse dvs. skattelagstiftning och bokföringslagen (i sju års period enligt lag).

 

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter:

  • rätt till tillgång till dina personuppgifter, du får begära ett så kallat registerutdrag för att få veta vilka uppgifter som vi hanterar om dig och information om hur de används,

  • rätt till rättelse av dina personuppgifter om du anser att de är icke-kompletta eller felaktiga,

  • rätt till radering av dina personuppgifter, du får be att dina uppgifter raderas, men vi kan ha rätt att neka det ifall dina personuppgifter krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

  • rätt att göra invändningar, du får begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföring

 

 

 

 

 

Integritetspolicy för personuppgifter

13 czerwca 2023
Utforska de många fördelarna med att använda Checkwatt för energimätning och övervakning. Från kostnadsbesparingar till miljövänligare val - se hur CheckWatt förändrar ditt sätt att förstå och använda energi. Klicka nu och upplev en smartare energianvändning!

Registrerad

Elsäkerh et                                       

Har certifierade

montörer

Utforska de många fördelarna med att använda Checkwatt för energimätning och övervakning. Från kostnadsbesparingar till miljövänligare val - se hur CheckWatt förändrar ditt sätt att förstå och använda energi. Klicka nu och upplev en smartare energianvändning!

created 2022   

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE

STOCKHER

Medlem 

Svensk Solenergi

Utforska de många fördelarna med att använda Checkwatt för energimätning och övervakning. Från kostnadsbesparingar till miljövänligare val - se hur CheckWatt förändrar ditt sätt att förstå och använda energi. Klicka nu och upplev en smartare energianvändning!

Adress:

Gängesvägen 12 B 

3413  LJUNGBY

Org.nr. 559419-0661

SOLAR TEKNIK AB